BRL6010

Volgens het Drinkwaterbesluit moet de waterinstallatie van prioritaire gebouwen regelmatig worden gecontroleerd op legionella. Maar, deze controles mogen niet door zomaar iemand worden gedaan; alleen BRL 6010 gecertificeerde bedrijven mogen dit doen. Wat is BRL6010 precies? En is De Melker gecertificeerd? 

BRL6010

 

Wat is BRL6010?

Beoordelingsrichtlijn 6010 is een nationale beoordelingsrichtlijn voor de certificatie van legionella-adviseurs. Legionella-adviseurs die gecertificeerd zijn, mogen volgens de wet:

  • legionella-risicoanalyses uitvoeren
  • legionella-beheersplannen opstellen of herzien 

BRL6010 is dus een soort kwaliteitskeurmerk voor installatiebedrijven en adviesbureaus. De risicoanalyses en beheersplannen die deze gecertificeerde bedrijven opstellen, zijn rechtsgeldig.


Waarom beoordelingsrichtlijn 6010?

De legionella wetgeving schrijft voor dat prioritaire gebouwen jaarlijks, of vaker, een legionella-risicoanalyse moeten laten uitvoeren, en over een beheersplan moeten beschikken en dat ook moeten uitvoeren. Doel is om een besmetting met de legionella bacterie te voorkomen.

De legionella-risicoanalyse mag niet zomaar door iedereen worden uitgevoerd. En ook de beheersplannen mogen niet zomaar door iedereen worden opgesteld; alleen BRL6010 gecertificeerde bedrijven mogen dit doen. Dat is wettelijk besloten in het Drinkwaterbesluit.

 

BRL 6010 gecertificeerde bedrijven

In het Drinkwaterbesluit staat dat de legionella-risicoanalyse uitgevoerd moet worden door BRL 6010 gecertificeerde bedrijven. Blijkt dat er een risico is in het collectieve leidingnet, dan moet de eigenaar van dat leidingnet ervoor zorgen dat het BRL6010 gecertificeerde bedrijf – op basis van de legionella-risicoanalyse – een legionella-beheersplan opstelt, of herziet. BRL6010 gecertificeerde bedrijven moeten voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn staan. Zo moet de legionellapreventie-adviseur een erkend diploma hebben en moet die – aantoonbaar – vakbekwaam blijven door bijscholing (Bron:officielebekendmakingen.nl). De instanties die de certificaten uitschrijven, zien toe op de vakbekwaamheid van BRL 6010 gecertificeerde bedrijven. Deze certificerende instanties moeten op hun beurt geaccrediteerd zijn door de RvA: de Raad voor de Accreditatie.

 

Is de Melker BRL6010 gecertificeerd?

Nee, De Melker behoort zelf niet tot de BRL6010 gecertificeerde bedrijven, en dat is een bewuste keuze.

 

Het blijft voor legionellapreventie belangrijk dat de controles goed en onafhankelijk gebeuren; het verzekert de eigenaar van een gebouw ervan dat de metingen betrouwbaar zijn, rechtsgeldig, en dat er geen belangenverstrengeling is.

Zouden wij, als fabrikant van installaties die waterleidinginstallaties vrij van legionella houden, óók risicoanalyses uitvoeren, dan zouden we ons ‘eigen vlees’ keuren. Dit getuigt in onze ogen niet van transparantie.

 

Wel werken wij samen met partijen die BRL6010 gecertificeerd zijn. Een project pakken we dus altijd op met meerdere bedrijven en belangen, waardoor iedereen onpartijdig blijft. Wij merken dat deze constructie voor iedereen goed werkt. Het garandeert de eigenaar van een waterinstallatie bijvoorbeeld van drie dingen:

  • veiligheid
  • kwaliteit
  • lage kosten op de lange termijn

Lees meer over ons aandeel in projecten: legionellapreventie door De Melker.


De Melker is partner in kennis, advies en ervaring op het gebied van duurzaam en veilig watergebruik voor gebouwen. Onze innovatieve oplossingen helpen bij hoe we water gebruiken: veilig ín de kraan en hygiënisch úit de kraan.

sluiten