Risico op legionella na sluiting door corona

Legionella en corona. Het is een vraagstuk voor bedrijven en beheerders van gebouwen die lange tijd hun deuren moesten sluiten door de coronamaatregelen. Want als het gebouw weer open mag, is het water dan nog wel veilig? Een zorg die niet zonder reden is. In veel gebouwen is een verhoogd risico op besmetting met legionella.

Een sluiting van een gebouw brengt altijd een risico op legionella met zich mee. Nu met de coronacrisis is dit onderwerp actueler dan ooit.

 

Risico op legionella na corona

 

Legionella na sluiting door corona

Door de coronamaatregelen moesten veel gebouwen sluiten. Of ze werden minder gebruikt. Ook kon er soms door de maatregelen rondom corona niet tegen legionella gespoeld worden. Gevolg is dat het water een lange tijd stilstond. Of dat er minder doorstroming was dan anders. Staat water langer dan een week stil in de leidingen, dan krijgt de legionella bacterie – die van nature in kleine aantallen aanwezig is in water – de kans om te groeien.

 

Gevaar voor de gezondheid

Besmet water kan een gevaar zijn voor de gezondheid van mensen. Dit is vooral het geval wanneer iemand kleine druppels inademt. Bijvoorbeeld in de vorm van nevel tijdens douchen. Een infectie met de legionella bacterie kan ernstig verlopen. Bij een zware infectie ontstaat longontsteking en is soms ziekenhuisopname nodig.

 

Welke gebouwen lopen risico?

Eigenlijk loopt elk gebouw, in het kader van deugdelijk drinkwater, tijdens sluiting risico. Maar sommige gebouwen lopen een verhoogd risico op een legionella besmetting. Dit zijn onder meer openbaar toegankelijke gebouwen met een douchegelegenheid. Bijvoorbeeld:

  • sportscholen
  • clubhuizen van sportverenigingen
  • scholen
  • kantoren
  • zwembaden en sauna’s
  • jachthavens

In kantoorgebouwen zijn soms (nood)douches aanwezig. Door het thuiswerken zijn die minder of helemaal niet gebruikt. Ook douches in kleedkamers van middelbare scholen, clubhuizen en jachthavens werden niet of nauwelijks gebruikt tijdens de coronacrisis.

 

Alert zijn op legionella vóór opening na corona

Bedrijven, organisaties en sportclubs die na de coronacrisis weer opstarten, moeten extra alert zijn op legionella voordat zij na corona de deuren weer opendoen. Slim is om na te gaan in welke mate er de afgelopen tijd aandacht is besteed aan legionellapreventie.

  • Is het gebouw een niet-prioritaire instelling die te maken heeft met een zorgplicht? En is hier niet wekelijks gespoeld om de leidinginhoud volledig te verversen? Dan moet de hele waterinstallatie – voor opening – worden doorgespoeld. Deze handeling moet hierna weer wekelijks worden herhaald. Raadpleeg ook de ISSO-publicatie 55.2. 
  • Is het gebouw een prioritaire instelling die volgens het Drinkwaterbesluit aan legionellapreventie moet doen? En was het door de maatregelen niet mogelijk om de periodieke monsters af te nemen? Dan is er een verhoogd risico op legionella in de waterinstallatie. De eigenaar of beheerder moet dan ook een BRL6010 gecertificeerd bedrijf raadplegen – nog voor de drinkwaterinstallatie weer in gebruik wordt genomen. Het BRL6010 gecertificeerde bedrijf kan de monsterneming hervatten. Mochten de waarden van de monsters de norm overschrijden, dan weet dit bedrijf wat te doen.

Zie ook dit PDF-document Legionellabeheer na coronamaatregelen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de actiepunten.

 

Gebouwen met De Melker M-Check

Gebouwen die voorzien zijn van De Melker M-Check hoeven minder maatregelen te nemen op de punten waarop het systeem is aangesloten. De M-Check voert en spoelen en thermisch beheer automatisch uit volgens planning. Lockdown of niet. De beheerders of eigenaren van deze gebouwen hoeven zich geen zorgen te maken rondom legionella na sluiting door corona. Ze hebben veilig water en kunnen zonder zorgen hun activiteiten hervatten.

 

De Melker is specialist en adviseur in veilig en duurzaam water. Met M-Check waarborgen wij veilig water. Meer weten over legionellapreventie? Legionella in de toekomst voorkomen? Kom met ons in contact.

sluiten