Thermische desinfectie

Thermische desinfectie is een maatregel die voorkomt dat de legionella bacterie het leidingwater besmet. Wat is thermische desinfectie? Hoe gaat thermische desinfectie legionella in de waterleiding tegen? En voor welke gebouwen is deze methode bedoeld? De Melker legt uit!Thermische desinfectie

 

Wat is thermische desinfectie?

Thermische desinfectie – ook wel thermisch beheer genoemd – is een maatregel die wordt ingezet om legionella in een drinkwaterleiding tegen te gaan. Thermisch betekent ‘door warmte’, en desinfectie gaat over het onschadelijk maken van micro-organismen – in dit geval dus de legionella bacterie.

Dus door de drinkwaterleidingen te spoelen met water van een bepaalde temperatuur, gaat thermische desinfectie legionella in de drinkwaterleiding tegen.

 

Voor wie?

Gebouwen die te maken krijgen met thermisch beheer, zijn prioritaire instellingen die verplicht aan legionellapreventie moeten doen, en dus een legionella-beheersplan hebben. Dit zijn bijvoorbeeld zorginstellingen, B&B’s met meer dan 5 slaapplaatsen, (mini)campings, sauna’s en meer – gebouwen waar besmet water een hoog risico voor de volksgezondheid vormt. Hoe de legionellapreventie er voor deze gebouwen uit kan zien, schrijft het Drinkwaterbesluit voor. Naast thermisch beheer zijn er nog vier beheersmaatregelen, en altijd is het een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf dat beslist welke maatregel de juiste is.

 

Naast thermisch beheer (gebaseerd op de beheersing van temperatuur en een van de diensten van De Melker) is er fysisch beheer (gebaseerd op filters, door pasteurisatie of ultraviolet licht) of fotochemisch beheer (gebaseerd op ultraviolet licht en titaniumoxide). Deze drie methodes laten de chemische samenstelling van het water onveranderd. Blijkt dat een van deze methodes (of een combinatie daarvan) onvoldoende of niet mogelijk is, dan kan het BRL 6010 gecertificeerde bedrijf kiezen voor elektrochemisch beheer of chemisch beheer.

 

Hoe gaat thermische desinfectie legionella tegen?

Het doel van thermische desinfectie als beheersmaatregel is om een gunstige temperatuur voor de groei van legionellabacteriën in de leidingen te voorkomen. De waterleidingen worden daarom doorgespoeld met water van een bepaalde temperatuur – in combinatie met een bepaalde spoeltijd. Voor drinkwater moet deze temperatuur onder de 25 graden zijn, voor warm water 60 graden of hoger. Hieronder ziet u een overzicht van de temperaturen en spoeltijden.

 

 Watertemperatuur   Standtijd / spoeltijd t.b.v. thermische desinfectie 
 60°C  20 minuten
 65°C  10 minuten
 70°C  5 minuten

 

Om met thermische desinfectie legionella effectief tegen te gaan, moet het doorspoelen minimaal wekelijks gebeuren. Op deze manier wordt de legionella bacterie die op dat moment in het water aanwezig is, gedood. Een beheersmaatregel die lijkt op thermische desinfectie, maar alleen voor niet-prioritaire instellingen geschikt is, is spoelen met koud water

 

Thermische desinfectie door De Melker

Om de legionella bacterie geen kans te geven, ontwikkelde De Melker de M-Check. Dit is een unit met sensoren, uitgerust met slimme technologie. De M-Check regelt het thermisch beheer slim en energiezuinig, en genereert rapportages en logboeken waarmee prioritaire gebouwen aan de wettelijke eisen voldoen.

 

De Melker is partner in kennis, advies en ervaring op het gebied van duurzaam en veilig watergebruik voor gebouwen. De M-Check is illustrerend voor onze innovatieve oplossingen, die stuk voor stuk helpen bij veilig of hygiënisch watergebruik. Een vraag over thermisch beheer, of de M-Check? We komen graag met u in contact

sluiten