Legionella besmetting bestrijden

Een legionella besmetting bestrijden in het gebouw? Bij dit vermoeden moet elke gebouweigenaar meteen actie ondernemen; laat dit niet sluimeren. Een uitbraak met legionella kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen. Het is daarom zelfs zo dat eigenaren van een collectieve drinkwaterinstallatie bij overschrijding van de norm, verplicht zijn om een legionella besmetting te melden en maatregelen te nemen. Als uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat er in het watermonster meer legionellabacteriën zitten dan 1.000 kolonievormende eenheden per liter (kve/l), dan moet u dit meteen en volledig melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Doet u dat niet direct nadat de legionella besmetting vastgesteld is? Dan bent u in overtreding. Iets wat hoge boetes tot gevolg kan hebben – of sluiting van het gebouw. En dat wil elke gebouweigenaar natuurlijk voorkomen. Wilt u zo snel mogelijk een legionella besmetting bestrijden? De Melker is expert in legionellabeheer en adviseert in het hele traject, tot aan het verhelpen van de besmetting met legionella. 

 

Legionella besmetting vaststellen

De eerste stap bij het vermoeden van een uitbraak? Een legionella analyse laten uitvoeren. Dit moet gebeuren door een BRL6010 gecertificeerde partij; alleen deze erkende bedrijven kunnen een legionella besmetting vaststellen. Deze analyse en legionella besmetting vaststellen doen wij dus niet zelf, maar daarvoor brengen wij gebouweigenaren in contact met onze partners.
In de hele EU hebben we strikte regels als het aankomt op legionella besmetting vaststellen, registreren en melden. De stappen voor en na het vaststellen van de legionella besmetting verlopen als volgt:


- De BRL6010 gecertificeerde partij neemt een watermonster af en laat dat op legionella testen door een erkend laboratorium, dat op hun beurt legionella onderzoek uitvoert.
- Blijkt na deze hele legionella inspectie dat er een besmetting in het waterleidingsysteem zit en dat dit meer is dan 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l)? Dan moet u al actie ondernemen en de besmetting met legionellabacterie bestrijden.
- Is de hoeveelheid aan legionellabacteriën meer dan 1.000 kve/l? Dan moet u de legionella besmetting ook melden bij ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport.
 
 

Legionella besmetting bestrijden


Legionella bestrijden met thermische desinfectie

Legionella bestrijden met M-Check

Het nemen van maatregelen – dat is waar de expertise van De Melker ligt. Wij ontwikkelden een slim plug-and-play-systeem dat thermische desinfectie uitvoert en dat in elk gebouw te installeren is: M-Check. In negentig procent van de gevallen lukt het hiermee direct de legionella besmetting te bestrijden. Bij de overige tien procent is meer aan de hand. Zo kan het zijn dat eerst de waterleidinginstallatie moet worden aangepast, omdat die verouderd is of gebreken heeft. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een kruisbesmetting vanuit het koude water, hotspots, onjuiste installatie, dode leidingen en geen afname bij spoeling van overige tappunten. Blijft het leidingwerk in zo'n geval zoals het is? Dan blijft de legionalle besmetting terugkomen in de complete leiding en tappunten. Een legionella besmetting bestrijden kan in sommige gavallen dus alleen met een verbouwing.

 

Wanneer met thermische desinfectie de legionella bacterie uit de leidingen is gehaald, is het natuurlijk belangrijk om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Gelukkig maakt onze M-Check legionella bestrijding heel eenvoudig; ons systeem voert de thermische desinfectie volledig automatisch uit. Zonder dat u er omkijken naar hebt. Zo is uw gebouw in de toekomst voorzien van veilig water.

 

Een legionella besmetting bestrijden in uw gebouw? Meer weten over onze M-Check? De Melker is expert in legionellabeheer en adviseert u graag. Kom met ons in contact.

sluiten