Sinds 1 juli is de nieuwe drinkwaterwet van kracht. Op basis daarvan gelden aangepaste regels voor de preventie van legionella, maar dat is bij sommige doelgroepen nog onbekend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu start pas na de zomer met voorlichting en de VROM-inspectie heeft de handhavingscontroles bij de nieuwe prioritaire instellingen ingepland voor maart 2012. ‘Tankstations met douches’ en ‘Bed & Breakfasts’ (B&B) hebben dus enig respijt, maar ze moeten hard aan de slag om aan de nieuwe regels te voldoen. In Nederland zijn in totaal circa 18.000 bedrijven en instellingen verplicht een risicoinventarisatie uit te voeren en een beheersplan op te stellen. Voor vrijwel de hele doelgroep geldt die plicht overigens al sinds het jaar 2000.


Nieuwe prioritaire instellingen
Tankstations waar je kunt douchen moeten voortaan extra preventiemaatregelen treffen. Dat komt omdat beroepschauffeurs relatief vatbaar blijken te zijn voor legionella. De GGD’s constateerden in het verleden meerdere besmettingsgevallen onder truckers die terug te voeren waren op het douchen onderweg. Daarom zijn nu de truckstops, wegrestaurants en tankstations toegevoegd aan de lijst met de zogenoemde prioritaire instellingen, waarop onder meer ook verpleeghuizen en herstellingsoorden staan. Ook B&B's (vanaf zes slaapplaatsen) moeten extra maatregelen gaan treffen, omdat een B&B met een dergelijke omvang te vergelijken valt met een pension, dat ook onder de regelgeving valt. Sinds 1 juli worden zorgwoningen niet meer tot de risicogroep gerekend omdat de bewoners, volgens deskundigen, geen extra risico lopen.

 

Boetes
De nieuwe drinkwaterwet is opgenomen in de Wet Economische Delicten. Hierdoor kunnen hogere boetes dan voorheen worden gegeven als de legionellavoorschriften niet worden nageleefd. Als er geen risicoanalyse is opgesteld of een ander voorschrift wordt overtreden kan een ondernemer hoge boetes tegemoet zien. De hoogte wordt bepaald door het Openbaar Ministerie en kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. De VROM-Inspectie kan ook dwangsommen opleggen als instellingen de regels overtreden. Deze dwangsommen worden opgelegd voor elke periode van vier weken dat de overtreding blijft voortbestaan.

 

Gecertificeerd advies
In de nieuwe drinkwaterwet is vastgelegd dat prioritaire instellingen voortaan verplicht een BRL6010-gecertificeerd bedrijf voor de risicoanalyse en het beheersplan moeten inhuren. Dit geldt niet voor de instellingen die op 1 juli 2011 beschikten over een risicoanalyse en beheersplan, tenzij bij een controle wordt vastgesteld dat die niet deugdelijk zijn. Elk half jaar moeten de instellingen twee watermonsters laten afnemen door een geaccrediteerde organisatie. Deze watermonsters moeten vervolgens worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

 

Meldingen
Verder is sinds 1 juli de norm voor het melden van overschrijdingen bij de VROM-inspectie vanwege de grote, administratieve druk verlicht. In het verleden moest melding worden gemaakt van elke overschrijding van de norm van 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l). Nu hoeft pas melding te worden gemaakt van een overschrijding van meer dan 1000 kve/l.

Meetfrequentie
Ook de frequentie van het aantal metingen dat moet worden verricht is in de nieuwe wet aangepast. Voor locaties die maximaal zeven maanden per jaar open zijn, is een meetfrequentie van een keer per jaar voldoende. Bedrijven die het hele jaar open zijn, moeten twee keer per jaar een meting verrichten.

sluiten